EMPLOYEE INSIGHT

The right understanding of the existing and potential employees’ needs is the key to ensuring workforce stability and the development of a strong employer brand. We deliver knowledge which makes it possible to increase the efficiency of recruitment and strengthen existing employees’ identification with the company

Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników
zawiera analizę 12 zidentyfikowanych przez K+ Research obszarów.

Nastawienie
na efekty

Zainteresowanie
pracą

Relacja i atmosfera
w firmie

Poczucie odpowidzialnosci

Więź i identyfikacja
z firmą

Warunki
pracy

Nastawienie
na rozwój

Poczucie skuteczności zawodowej

Duma z posiadanej
pracy

Poczucie
bezpiczeństwa

Gotowość
do poświęceń

Relacje
z przełozonym

You’re welcome to contact us

SEND US A MESSAGE