Określamy problem i wyznaczamy cel badania.

Problem

1
ikona - bullseye

Dostosowujemy narzędzia badawcze do potrzeb klienta i specyfiki badanych grup.

Plan

2
ikona - sliders

Testujemy narzędzia badawcze, a gdy są już gotowe, zbieramy opinie wśród wyznaczonych grup.

Badanie

3
ikona - check

Podsumowujemy wyniki badania i opracowujemy wnioski.

Raport

4
ikona - chartpie

Wspólnie z klientem analizujemy wnioski i na ich podstawie rekomendujemy konkretne rozwiązania.

Rozwiązanie

5
ikona - komentarz

Nasi klienci

Zapraszamy do kontaktu

Wyślij wiadomość