Regulamin Serwisu

Przywiązujemy szczególną wagę do kwestii ochrony oraz sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone nam dane osobowe były u nas bezpieczne oraz przetwarzamy je zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W). („RODO”). Przekazywanie nam danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwa realizacja Państwa obsługi w formie elektronicznej.

Polityka prywatności


Kto odpowiada za Państwa dane osobowe?

Właścicielem Serwisu oraz Administratorem Państwa danych osobowych jest K+ Research Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, plac Solny 18/19, 50-063 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000489366, NIP: 8971794490, REGON: 022308726. Aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, powołaliśmy w naszej spółce Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby się z nim skontaktować, mogą Państwo pisać na wskazany adres e-mail: iod@komunikacjaplus.pl.


Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
a) dane określające Państwa tożsamość oraz dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres, adres e- mail oraz numer telefonu (w przypadku przesłania wiadomości e-mail);
b) dane zawarte w plikach „cookies” (opis zawarty w Polityce cookies).

Zasady przetwarzania danych osobowych w naszym serwisie


Gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Będąc administratorem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami.
W niektórych przypadkach, Państwa dane osobowe możemy przekazać wybranym podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji zdefiniowanych przez nas usług, np. firmy techniczne utrzymujące nasz Serwis. Dane te przekazujemy jedynie w zakresie uregulowanym przez podpisane z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy państwa dane osobowe na mocy podstawie zgody. Wyrażenie zgody na ich przekazanie jest oczywiście dobrowolne, a wszystkie wyrażone zgody w każdej chwili mogą Państwo odwołać.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Jeśli skorzystają Państwo z naszego serwisu i powierzą nam swoje dane osobowe, będziemy je przetwarzać, w celu realizacji Państwa obsługi w formie elektronicznej, w tym poprawnego działania naszego Serwisu.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Przekazane przez Państwa dane osobowe, będziemy przetwarzać:
a) przez czas jaki jest niezbędny dla realizacji celu, w jakim powierzyli nam Państwo swoje dane osobowe;
b) do momentu wycofania przez Państwa zgody, w przypadku wykonywania przez nas czynności w celach marketingowych, na podstawie odrębnie wyrażonych przez Państwa zgód, Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?

Jakimi prawami Państwo dysponują w świetle przepisów RODO?

a) Prawo dostępu do danych:
Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe przechowujemy. Aby uzyskać taką informację prosimy o kontakt z nami – odpowiedź na żądanie przekażemy pocztą e-mail.
b) Prawo do przenoszenia:
W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie udzielonej nam zgody lub zawartej umowy, mają Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Państwa bezpośrednio lub do innego podmiotu, wskazanego przez Państwa i odnosi się wyłącznie do danych osobowych, które zostały nam przekazane.
c) Prawo do poprawiania danych:
Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
d) Prawo do usunięcia danych:
Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili usunąć przetwarzane przez nas danych osobowych. Proszę jednak pamiętać, że prawo to nie jest bezwzględne i jako administrator mamy prawo i możemy odmówić usunięcia tych Państwa danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. w celu realizacja obowiązku prawnego czy dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam).
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu:

Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili wnieść sprzeciw na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w zakresie w jakim te dane przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora.
Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie dla tego procesu, które unieważni Państwa interes lub prawa. Zostaną o tym Państwo oczywiście poinformowani.

f) Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:
Mają Państwo prawo, aby nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów w ramach marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Państwa profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.
g) Prawo do ograniczenia:
Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:
– jeśli nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
– jeśli zgłoszą Państwo, że przetwarzane dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie tych danych, do momentu zweryfikowania ich poprawności.
– jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy mogą się Państwo nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Państwa danych
osobowych.
– jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one wymagane do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Jak skorzystać z przysługujących Państwu praw?

Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony Państwa prywatności oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych, dlatego wyznaczyliśmy zespół pracowników, który będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Możecie się Państwo z nimi skontaktować:

 • wysyłając wiadomość e-mail do nas;
 • dzwoniąc do nas pod numer telefonu:
 • +48 22 462 40 30 (Warszawa);
 • +48 71 390 79 83 (Wrocław);
 • pisząc na adres naszej siedziby:
 • ul. Pilicka 19, 02-629 Warszawa;
 • plac Solny 16, 50-063 Wrocław;
 • kontaktując się z powołanym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem
 • e-mail: iod@komunikacjaplus.pl.


Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, skontaktuj się z nami. Masz też oczywiście prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Cookies

Ciasteczka, czyli pliki „cookies” są to niewielkie dane informatyczne, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy. Pliki te są zapisywane na urządzeniu, na którym użytkownik przegląda stronę internetową. Pliki, z których korzysta nasz serwis służą do celów badania statystyk popularności naszej strony. To pomaga nam określić, jakie elementy możemy poprawić na stronie, aby była bardziej przyjazna dla użytkownika.

Rodzaje wykorzystywanych cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci
  Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  b) cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są cookies ?

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu, tj:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  b) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  c) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej;
  d) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  e) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 2. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 3. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  a) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
  II. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
 4. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics oraz Google Adwords (administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA).

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Postanowienia końcowe

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej naszego serwisu. Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym Serwisie należą do naszej firmy, będącej jednocześnie właścicielem Serwisu oraz są chronione prawami autorskimi. Ich kopiowanie bez naszej zgody, jest zabronione.